IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
arabic turkish russian german spanish french english greek


Kullanımlar

Plastik sübaplı torba aşağıdakiler gibi ürünlerin ambalajlanmasında kullanılabilir:

 • Kireç hamuru, su kireci,
 • İnşaat malzemeleri (çimento, alçı vs.),
 • Atıl malzeme (kum, çakıl taşı vs.),
 • Tarımsal tohumlar (tahıllar, bakliyat, vs.),
 • Tarımsal gübreler,
 • Hayvan yemleri,
 • Balık unları,
 • Peletler,
 • Sanayi hammaddeleri,
 • Kimyasallar ve
 • Toz, tane veya hamur halinde olan başka ürünler.
background slide background slide background slide